Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Jana Kuželová IČ: 72729881

Tel. 607 129 115

Platné od 1. ledna 2016

 

Objednávka služeb (vyjma fotografie)

Služby lze objednat následujícími způsoby:

 • telefonicky na čísle 607 129 115
 • e-mailem na adrese jana-kuzelova@email.cz
 • zpráva přes FB stránku Jana Kuželová
 • ústní domluva

Definice objednaných služeb a jejich časový, nebo finanční rámec probíhá na základě dohody, stvrzené písemnou formou. Převzetím objednávky  služeb se dodavatel zavazuje k co nejpřesnějšímu splnění zadání. Objednávající se zavazuje dodat veškeré potřebné informace a zajistit veškerou spolupráci, nezbytnou pro splnění zadaného úkolu.

Objednávka fotoslužeb

Fotografování lze objednat následujícími způsoby:

 • telefonicky na čísle 607 129 115
 • e-mailem na adrese jana-kuzelova@email.cz
 • zpráva přes FB stránku Jana Kuželová
 • ústní domluva

Objednáním fotografických služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.


Rezervace termínu a platba

Fotograf se zavazuje rezervovat a dodržet daný termín focení, oproti zaplacené finanční záloze, odečitatelné z celkové ceny zakázky. Záloha je splatná na vyžádání, zejména při rezervaci dlouhodobějších termínů u zakázek širšího rozsahu, jako např. svatební focení, focení akcí, reportáž, atp. V případě zrušení závazného termínu po složení zálohy, je záloha nevratná.

Cena fotografování je stanovena v ceníku dostupném na webových stránkách www.janakuzelova.cz a je splatná nejpozději v den odevzdání fotografií klientovi.

Platba se hradí proti faktuře nebo v hotovosti. V případě, že jsou peníze bankovním převodem, musí dojít na účet fotografa před předáním fotografií.

Bankovní účet je veden u společnosti Česká spořitelna, číslo: 1221158113 / 0800


Výběr fotografií

 • Výběr fotografií provádí fotograf sám. Pouze na základě žádosti klienta je možný výběr klientem a to z omezeného množství náhledových fotografií, jestliže se obě strany nedohodnou jinak. Fotograf nebude zvlášť na tuto možnost upozorňovat, klient je si této možnosti vědom po přečtení těchto obchodních podmínek.
 • Náhledová fotografie je fotografie v malém rozlišení, případně opatřena vodoznakem. Náhledová fotografie je neretušovaná, bez větších zásahů nebo pouze s lehčí základní úpravou, například zesvětlení snímku pro lepší orientaci.
 • Náhledové fotografie nesmí být dle autorského zákona nikde zveřejněny nebo nikterak upravovány. Slouží výhradně pro výběr záběrů ke zpracování fotografem, aby vznikl finální snímek.
 • Neretušované fotografie fotograf neposkytuje ani za úplatu!

Retuš fotografií

 • Fotograf prohlašuje, že k retušování fotografií je používán legální profesionální software, který užívá na základě placené licence.
 • Retuš zahrnuje všechny úpravy základního charakteru, například ořez, jas, kontrast, redukce či přidání šumu, úpravy barev, pozadí, zjemnění vrásek, odstranění nedokonalostí pleti
  a všechny akce, které výrazně nemění fotografovaný objekt.
 • Výraznější retuše, jako úprava tělesných partií, prodlužování vlasů, změna barvy očí, odstranění jizev aj., které mění fotografovaný objekt, jsou prováděny pouze po dohodě na základě žádosti klienta. 

Způsob a termín dodání

 • Po zhotovení zásilky je klientovi zpřístupněna prezentace hotových fotografií. Pokud zákazník fotografie odsouhlasí, je možno je předat. Zákazník má možnost upozornit na případné vady ve fotografii a fotograf následně fotografie opraví a pošle znovu k odsouhlasení.
 • Hotové fotografie jsou předávány pouze v digitální formě a to stažené na flash disk nebo pevný externí disk, pokud ho zákazník předá fotografovi – pouze osobní odběr
 • Na DVD
  – pouze osobní odběr
 • online přes www.wetransfer.com
 • Termín pro dodání základního balíčku fotografií činí
  2 – 3 týdny.
 • V případě doobjednání dalších fotografií nad rámec balíčku se termín prodlužuje na základě dohody mezi fotografem a zákazníkem v závislosti na počtu objednaných fotografií.

Autorská práva fotografií

 • Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely.
 • Klient nesmí použít fotografie pro komerční účely v případě, že nebyly pro komerční účely pořízeny a nestalo se tak s vědomím fotografa. Fotografie není možné dále prodávat bez souhlasu autora.
 • Klient dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím porušení autorských práv fotografa třetí stranou.
 • Klient smí zveřejňovat fotografie pouze
  • s logem, v případě tištěného užití
  • s logem nebo s uvedením autora a odkazem na webové stránky, v případě online užití
 • Klient je seznámen s tím, že fotograf může splnění těchto podmínek namátkou kontrolovat (například Facebook či jiné sociální sítě – ve smyslu, že se podívá na klientův profil tak jak je přístupné veřejnosti).
 • Klient smí fotografie zasílat do soutěží, které nemají fotografickou tematiku, ale je dovoleno použít pouze fotografii s logem autora (např. soutěže o nejhezčí miminko, apod.). V případě, že soutěž zakazuje užití loga či slovní reklamu, je otázkou slušnosti klienta vyžádat si souhlas fotografa.
 • Držitelem autorských práv k fotografiím je fotograf, v případě že spolu s realizací fotografií nešlo i o prodej autorských práv. 
 • Fotograf smí fotografie použít pro komerční účely pouze se souhlasem klienta.
 • Fotograf smí fotografie použít pro tvorbu portfolia a výjimečně i pro vlastní obchodní účely, například zveřejňování na sociálních sítích, webových stránkách, internetových galeriích, magazínech, časopisech, pro rozhovory a články, ve fotografických diskusích, na fórech, soutěžích, pro výstavní činnost, aj.

Záloha dat

 • Fotograf garantuje zálohování hotových fotografií po dobu tří měsíců od data fotografování. Po této době fotografie maže v případě, že je nezařadil do portfolia.
 • Klient si je vědom výše uvedených skutečností, proto zváží  zálohování na více médiích, aby o fotografie v případě ztráty DVD nepřišel.
 • Fotografie lze zálohovat na více DVD, hard disk počítače, externí hard disky, flash disky, online disky, soukromé online galerie, speciální složka v e-mailu s větší kapacitou například gmail.

Reklamace

 • Součástí každé zakázky je v prvopočátku sjednání podmínek a zjištění požadavků a potřeb klienta. Připomínky jsou možné v průběhu zpracování zakázky, výsledek práce je odevzdán v souladu s těmito požadavky a jeho převzetím souhlasíte se zpracováním. V případě, že by nebyly dodrženy podmínky ze strany fotografa, je možné práci reklamovat a dožadovat se nápravy. 
 

V případě dotazů mě kontaktujte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *